Men lite får du göra om du vill behålla den någorlunda jämn och i en viss höjd. Om den, som den här, har börjat blomma gör du klokt i att klippa in den lite. Skotten blir både ganska tunga och kan få häcken att luta på ett sätt inte var avsett.

De skuggar dessutom mycket för resten av plantan så växten kan bli tunn om blomskotten får lov att sitta kvar. Det kan också vara klokt att regelbundet se till så att häcken inte når över en maxhöjd.

På vissa håll finns det begränsningar för hur hög en häck får vara. Och det råder inget tvivel om att häcken blir vackrare om du regelbundet gör en insats för att hålla den nere än om du klipper av toppen på en gång som om det vore en vanlig häck.

Det finns alltid några rankor som behöver tas bort. Se efter om häcken bakom dem har blivit gles. Då kan du fläta in rankorna i den. Det händer att de långa rankorna slår rot i jorden.

Du kan antingen bara ta bort dem och kasta dem eller så kan du samla sticklingar som du sedan kan plantera på något annat ställe. Sticklingar av murgröna rotar sig mycket lätt och börjar snabbt växa.

Just här har häcken blivit lite gles så Jane tar några yngre rankor och sidoskott och flätar in dem i nätet i mitten. På vissa ställen hjälper ett snöre till att hålla rankorna på plats. Men det mesta kan flätas in. Så fortsätter hon steg för steg tills häcken ser ut som hon vill.

Förutom de sticklingar som hon klippt av rekommenderar hon också att man sparar några av de stora blomskotten. De är nämligen mycket fina att använda till hållbara buketter.