Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Så snart man går genom en portal med många klätterväxter märker man hur mysigt det är att gå in i trädgården. Den läckra portalen i denna artikel bestod tidigare av två stolpar och en vågrät överliggare, men den byggde vi om genom att montera ytterligare ett par stolpar och därefter avrunda portalen upptill med ett valv av trä.

Om du vill kan du sätta upp ytterligare stolpar och förändra portalen till en pergola.

Spaljé delar av trädgården

Lo?sningen med portalen kan anva?ndas fo?r uppdelning av tra?dga?rden. du kan sa?tta portalen i staketet mot gatan och du kan skapa en portal i en ha?ck.

Spaljéns konstruktion a?r enkel sa? da?rfo?r a?r det la?tt att bygga portalen. Du besta?mmer sja?lv hur ”o?ppen” den ska vara genom att montera flera tva?rreglar eller plantera flera kla?tterva?xter.

Klicka på den gröna knappen uppe till höger för att ladda ner artikeln om hur du själv bygger en spaljé-portal