Det svåraste med att göra den här enkla varianten är faktiskt att göra hålen i den kraftigare rundstaven. Det är nämligen inte helt enkelt att borra hål igenom en rundstav. Därför får hantverkaren först bygga en hållare till rundstaven.

Den bygger han av två bitar 95x45 mm reglar som är 20 cm långa. Han borrar hål i båda bitarna. Hålen är en aning större än den 44 mm rundstav som de ska hålla på plats. Använd nu den här biten som mall för nästa bit. Lägg delarna på varandra och dra ihop dem med en skruvtving.

LÄS OCKSÅ: Allt om spaljéer

Borra bara en liten bit ner i den undre biten. Sen kan du ta bort den övre innan du fortsätter. Håll återigen borrmaskinen helt lodrätt och borra långsamt igenom biten. Spänn sedan fast den, sök reda på mitten i båda ledderna, markera och borra ett hål. Här använder vi en 10 mm snickarborr. Gör likadant på den andra biten.Innan du borrar hål i den kraftiga rundstaven är det viktigt att märka upp ordentligt var hålen ska borras – inte bara avståndet mellan hålen, utan också mittlinjen, så att hålen följer en rät linje längs rundstaven.

Det fixar hantverkaren med hjälp av ett vattenpass som han lägger an mot rundstaven och sedan markerar ett rakt streck längs hela staven, från topp till botten. Hantverkaren markerar 3 cm in från toppen på staven vid mittstrecket. Därefter gör han en markering var 10:e cm.

Rundstaven placeras i de två hållarna, som spänns fast ordentligt i hyvelbänken. Strecket på rundstaven förs över till hållaren, och rundstaven kan föras framåt och man är därmed säker på att hålen följer en rät linje. Genom hålet i hållaren kan man nu borra hål ner i rundstaven precis längs linjen – i den första markeringen och sedan i varje påföljane 10-cm markering.

Härnäst ska den smalare rundstaven sågas till. Det gör man enklast med en listsåg och en geringslåda. Lägg tumstocken i geringslådan, men pass upp så att du inte sågar av den. Hantverkaren har bestämt att den nedersta tvärpinnen ska vara 20 cm lång och den påföljande ska vara 3 cm längre, vilket gör att den översta ska vara 65 cm. 16 tvärpinnar ska sågas till.

Innan tvärpinnarna monteras i den tjockare rundstaven ska hantverkaren spetsa till den ände som ska ner i marken. Spetsen ska vara 10 cm lång. Måttet markeras hela vägen runt. Sedan sågar han från markeringen, en fjärdedel av stolpen i taget, i vinkel in mot centrum.Och så vidare på motsatt sida och sedan de två kvarvarande sidorna.

Nu är spetsen färdig. Men innan stolpen knackas ner i marken ska tvärpinnarna på plats. Hantverkaren lägger upp dem i storleksordning innan han börjar montera dem. Sedan markerar han hur långt de ska föras in i den tjocka staven. Eftersom den är 44 mm tjock markerar han listerna 44 mm från mitten. När han sedan knackar i tvärpinnarna kan han se på markeringen precis hur långt in de ska slås.

Om det är svårt att få i dem kan man slipa till dem lite i ena änden eller spreja dem med lite olja. Den sista tvärpinnen är på plats, alla sitter fast och de kommer att sitta ännu hårdare när spaljén placeras utomhus. De smala rundstavarna kommer att utvidga sig så fort de blir det minsta fuktiga och kilas då närmast fast i den tjockare staven. Nu är det bara att knacka ner spaljén i marken och plantera klematis, en vinranka, sockerärtor eller någon annan klängväxt.