Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

När den nya vedboden stod klar och gruset på gården hade lagts, så insåg vi att den stora jordhögen och den enorma stenen var i vägen. Men det skulle bli besvärligt att flytta jorden och stenen skulle vi inte ens kunna rucka.

Därför beslöt vi att bygga en mur runt dem och anlägga en rabatt. Till muren använde vi stora gatstenar som logiskt nog heter storgatsten. I stället för att använda murbruk och mura ihop stenarna använde vi stenlim och limmade ihop dem.

För att muren inte skulle se så bastant ut lät vi bli att foga mellan stenarna. Då slapp vi också tvätts bort bruk från stenarna, för man spiller alltid lite när man murar.