Birgit upptäckte att rådjuren hade varit inne och smakat på perennerna i hennes nyanlagda rabatt. Därför satte hon upp ett tillfälligt stängsel.

Stängslet håller djuren borta från rabatten när hon inte är där. Då är hon säker på att de inte kommer och äter upp plantorna. I en vanlig trädgård skulle de flesta säkert välja att hägna in hela trädgården i stället.

I gengäld kan hon glädja sig åt extra motion när hon håller efter sin rabatt. Hon är självfallet tvungen att öppna stängslet för att komma åt att sköta rabatten.