En perennrabatt kan byggas upp på en mängd olika sätt. Lika olika som vi inreder våra hem, lika varierande kan trädgårdarna vara. En poäng är att olika plantor har olika krav, men trädgårdens ägare har lyckligtvis också olika smak.

När du ska börja ”möblera” din trädgård med växter bör du först av allt ta reda på vilken slags jord du har. Resultatet blir alltid bäst när man väljer plantorna efter jordens beskaffenhet.

Det är stor skillnad på vilka växter som trivs i en hårdpackad lerjord, en lättare sandjord eller i den surare skogsmarken. Det gäller därför att reda ut de fysiska förutsättningarna först, så att man kan veta vilka växter som kommer att trivas och växa bra i den planerade rabatten.

När du vet vilken jordmån det är, hur ljuset faller, vinden blåser och hur fuktig marken är är det mycket lättare att välja ut plantorna. Här får du några förslag på olika växter till din perennrabatt. I ett skuggigt hörn av trädgården kan du exempelvis använda en vitrandig funkia för att skänka ljus.

I den här lite äldre trädgården anlades rabatterna på sin tid för att ta upp de mycket räta linjerna i resten av trädgården. Perennerna har alla placerats i ganska stora grupper – utan särskilt mycket variation inom respektive område.

I det här stenpartiet är däremot variationen ett honnörsord. Många trädgårdar med stenpartier som det här har anlagts av trädgårdsentusiaster, som samlar på sig många olika växter.

Det går olika moden även i trädgårdsskötsel. Numera går trenden mot mer naturliga uttryck. I motsats till den förra trädgården vi såg har det blivit mer omväxling och variation i perennrabatterna och vi leker mer med samspelet mellan olika plantor, deras placering i rabatterna, olika höjder och sammansättning.

Olika gräsarter har efterhand fått utrymme i moderna perennrabatter, hvor plantorna är väl inplanerade och avstämda mot varandra, både i förhållande till form, färg, bladställning och blomstringstid

Det är klassiskt att anlägga en perennrabatt med hänsyn till färgställningar, som i den här mindre rabatten, den vita rabatten och den gula. Men det är A och O att välja plantor som passar de växtförutsättningar som du och din jordmån kan erbjuda.