Det betalar sig att vara grundlig eftersom de fleråriga ogräsen ständigt återkommer – till stort avbräck för dig och dina perenner. I dag får Birgit grävhjälp av Martin.

För att garantera bästa möjliga växtbetingelser från första början ska jorden luckras upp omkring ett spadtag ner i marken. Det luftar jorden och gör så att nyplanterade perenner kan slå rot ordentligt.

Därpå ska jordområdet mätas och märkas upp. Använd helt enkelt en tumstock, några plankor eller bara en bit snöre. Den här rabatten ska vara fyra gånger en och en halv meter.

Alla växter som ska planteras här trivs i vanlig planteringsjord. Men i Birgits trädgård är jorden lerhaltig, mycket tung och tillpackad Det finns det lösningar för. Blandar man i sand i jorden blir den luftigare.

Sanden göra att vatten kan tränga igenom den tunga lerjorden och vidare ner i marken. Och perennernas rötter kan lättare leta sig ner i marken.Om marken inte berabetas innan Birgit planterar perennerna riskerar hon att rötterna inte finner fäste ordentligt.

Perennerna kan också dö drunkningsdöden om inte vattnet kan tränga ner i jorden. Har du särskilt sur jord bör du välja helt andra plantor som passar till jordmånen. En sandig jord kan också vara besvärlig, eftersom vattnet bara rinner igenom.

Men det råder man bot på genom att tillföra ett kraftigt lager kompost eller annan jordförbättring. Men huvudregeln för allt trädgårdsarbete är ändå: odla de plantor som trivs i din jord. Enklast arbetas sanden ner i marken med hjälp av en kultivatorhacka.

Nu är rabatten färdig för plantering. Alla perenner står färdiga i sina planteringskrukor som de kommer från plantskolan. Innan plantorna sätts i jorden ska de genomvattnas. Det är enklast att fylla en skottkärra med vatten och doppa plantorna en och en.

Det är lätt att se när plantan sugit till sig tillräcklig mycket vatten. Titta bara på luftbubblorna. När de slutar komma är plantan färdig. Nu är den fuktig nog att planteras. Utöver genomvattningen ska man också kontrollera perennernas rötter.

Om plantan stått länge på plantskolan i sin kruka kan rötterna vara ihoptrasslade och hårt packade. Det löser man genom att trassla ut rötterna. Du kan behöva en bra sax eller sekatör, och en kniv, som här.

Det kanske ser våldsamt ut när man klipper och skär i perennernas rötter, men det är ett arbete som lönar sig. Det är också en bra idé att plocka bort eventuell mossa och mindre ogräs som kan finnas överst i krukan.

Det räcker med att krukan stått en liten tid på plantskolan för att det ska samlas både mossa och ogräs, men plantan påverkas inte av det. När plantan genomgått den här behandlingen och placeras ut i väl bearbetad jord är den helt inställd på att skjuta ut nya, friska rötter.

Det ser kanske våldsamt ut, men det stärker snarare plantan när den ska slå rot i den nya rabatten, och den håller sig både friskare och växer sig stor och stark snabbare. Även om det tar lite tid att göra plantorna klara för plantering är det alltså en god investering på längre sikt.