När du ska börja anlägga en perennrabatt i trädgården är några tumregler för hur man gör. Det är ett bra tips att skissa upp rabatten. Det vet Birgit Reimer, hon har många års erfarenhet av perenner i sin egen plantskola.

Birgit ska anlägga en rabatt som placeras mitt på gräsmattan, öppen för solen. Det ger henne ett större urval av vackert blommande perenner. Man kan gå runt hela rabatten och det finns varken lä eller skugga under dagen.

Alltså måste plantorna i rabatten klara både vind och solsken. Om rabatten vore placerad i hel- eller halvskugga, skulle det krävas andra blommor. Birgit har en förkärlek för pionernas tydliga och stora blommor. Alltså ska det självklart in pioner i hennes rabatt.

För att skapa balans och rytm i den avlånga rabatten placerar hon pionerna på tre olika ställen. Upprepningen gör rabatten mer harmonisk och skapar en bra rytm. Börja med att ställa plantorna i grupper. De högsta ställs naturligtvis mitt i rabatten.

Eftersom Birgit inte bryr sig så mycket om räta planteringslinjer ritar hon in de olika grupperingarna av växter lite förskjutna. Det skapar bättre dynamik, men håller samtidigt kvar harmonin.

När du börjar rita upp skissen bör du veta var rabatten ska ligga och hur stor den ska vara. Ligger rabatten intill en vägg eller ett staket bör du dessutom placera de högsta perennerna längst bak.

Skissen är ett bra stöd när rabatten senare ska planteras. De olika färgerna gör skissen överskådlig och gör det lättare att se skillnad mellan de olika grupperna.