Kålen här ser ganska sorglig ut. Det är just kålfjärilens larver, som har varit framme. Kålfjärilens larver äter kålens blad, och kålen ser därför ganska hålig ut.Det kan man kanske leva med.

Men larverna tycker också om själva kålhuvudena – och de är bra på att gömma sig. Och därmed kan det uppstå ganska otrevliga situationer i samband med måltiderna. Det finns två sorters kålfjärilar. En stor och en liten.

Som vuxna liknar de två arterna varandra men larverna skiljer sig åt. Den här larven kommer att utveckla sig till en liten kålfjäril, medan den stora kålfjärilens larv är mer spräcklig i färgen. Båda larverna övervintrar i puppstadiet och kläcks i maj.

När den första generationen lägger ägg, är nästa kull larver redan på väg. Och det är i synnerhet dessa den andra kullens larver, som förstör plantorna i juli och augusti. Larverna kan bekämpas på flera sätt.

Du bör naturligtvis ta bort larverna manuellt, när du får syn på dem. Om du ser små svarta kulor på bladet är det larvernas exkrementer och gula fläckar kan vara larvernas ägg.

I naturen är parasitstekeln kållarvernas största fiende. Parasitstekeln lägger ägg i levande larver. En parasitstekel kan lägga ända upp till 300 ägg i en enda kållarv. När äggen kläcks, tar parasitstekelns larver sin näring från kållarven, som dör efter en tid.

En tredje möjlighet är att lägga nät över din kål som här. Det håller de flygande skadedjuren borta, även om det gör underhållet av köksträdgården något mer omständligt.