Det är ett långt steg från denna vårkalla jordplätt – till denna frodiga köksträdgård. Men så långt kan man komma på bara en växtsäsong.Innan du anlägger köksträdgården ska du tänka igenom hur den tar sig ut som en del av hela trädgården.

Du kan exempelvis teckna en skiss. Det ger en god överblick och underlättar det senare arbetet, när det är dags för den fysiska anläggningen. Med skissen i handen vet du vad du ska göra och var du ska gräva.

Mette Østergaard har varit en passionerad köksträdgårdsodlare i många år. Nu ska hon anlägga en helt ny köksträdgård på en plätt där hon i fjor odlade potatis.I stället för långa, räta rader med grönsaker ska hon experimentera med formgivningen.

Det blir en stor utmaning när hon ska anlägga köksträdgården. Men i gengäld har hon noga tänkt igenom de många små detaljerna i utformningen. Och hennes mål är att köksträdgårdslandet ska utveckla sig lika mycket till prydnad som till nytta.

Mettes köksträdgårdsland mäter 8 gånger 8 meter. På den här plätten ska hon anlägga flera mindre rabatter i varierande storlekar. I mitten placeras en cirkel med en stor vattenbalja där man kan sitta och bara njuta.

Vattenbaljan i mitten hjälper till med att locka till sig nyttodjur som kan hjälpa till med att bekämpa eventuella skadedjur. Runt baljan placerar hon en enklare inhägnad som samtidigt blir en klätterställning för smakliga sommarblommor.

De många små rabatterna gör det lättare att komma till för att så, luka, hacka och skörda. Samtidigt gör de köksträdgårdslandet levande och bidrar till en naturlig fördelning av de olika grödorna. Hon leker också med höjdskillnader.

Några av rabatterna anläggs nämligen som högbäddar i lådor. Högbäddar lämpar sig bra för exempelvis mindre kryddörter. De många rabatterna gör det också enklare att flytta grönsaker till nya rabatter nästa år, så att de inte växer på samma plats år efter år, något som på fackspråk kallas växelbruk

Köksträdgården avgränsas av en pergola av hasselkäppar. Pergolan blir en klätterställning för både bondbönor, snårvinda och ärtväxter. Färglägger man skissen blir den mer överskådlig och enklare att överblicka.

Den färdiga skissen ser kanske ambitiös ut för en nybörjare och det krävs också en hel del måttagning. Men kom ihåg att det är den egna lusten och temperamentet som avgör. Det finns inget som säger att man inte kan anlägga en långt enklare köksträdgård.