Vanligen klarar sig örterna i köksträdgården med det vatten som kommer uppifrån, möjligen med lite tillskott under torrare perioder. Men det förutsätter att köksträdgården ligger en bit från törstiga större träd, buskar eller häckar.

En tumregel är att avståndet till en häck ska vara en meter per meters höjd på häcken. Annars konkurrerar häcken och örterna om näringen. Ta också hänsyn till träd i trädgården.

Dels skuggar träden solljuset, dels når rötterna minst lika långt ut från trädet som kronan välver sig över marken. En gjord som är genomkorsad av trädrötter är inte lämplig för köksträdgårdsodling.

Se därför till att inte placera din köksträdgård precis under trädgårdens trädkronor. Däremot hjälper träden till att skapa lä i trädgården. Det är inte tvunget med lä för att odla nyttoväxter, men det är mycket trevligare att vara i trädgården om det inte blåser kraftigt.

Jorden är däremot A och O för att lyckas med projektet. En kraftig och levande matjord är den allra bästa utgångspunkten. Den svarta mullen, matjorden, är det översta jordlagret. Här finns de flesta rötterna.

Tjockleken på mullen kan variera mycket, beroende på vad som har odlats tidigare eller hur jorden behandlats. Ju mer mask och mikroorganismer mullen innehåller, desto bättre är den att odla i.Under mullen ligger alven.

Den består huvudsakligen av lera eller sand, eller en blandning av de båda. Lera binder vatten och näringsämnen, medan sandjord i stället fungerar som en sil – både näring och vatten snabbt rinner igenom.

Slutligen kan kalkhalten variera i jorden, från sur till basisk. De flesta grödorna i köksträdgården trivs med neutral jord – det vill säga ett pH-värde på 7. Man kan höja kalkhalten genom att själv tillsätta kalk.

Alven går inte att ändra, men du kan ganska enkelt förbättra mullen i trädgården, så att den blir mer levande och långt bättre att odla i.

Knepet är att kompostera allt! Från vissna löv till klipp från häcken.Huvudregeln är att låta allt som odlas i trädgården stanna i trädgården.