Mördarsnigeln, som vi också kallar den, äter sig lystet genom köksträdgården, om den får vara ifred. Och det var ju inte alls meningen att de fina grödorna skulle sluta som föda åt en sådan slemmig varelse.

Mördarsniglarna tycker verkligen om sallad, men äter även gladeligen många andra växter – förutom varandra. Och så är de bra på att föröka sig – och det med blixtens hastighet. Varje snigel kan lägga 400 ägg under en säsong.

De nya sniglarna är könsmogna redan efter fem till sex veckor. Och eftersom sniglarna dessvärre inte har många naturliga fiender på våra breddgrader, måste man vara extra uppmärksam.

Därför bör du avlägsna dem så snart du ser skymten av dem. Genom åren har människor utvecklat mer eller mindre fantasifulla snigelfällor, men lättast är att bara klippa itu dem med en sax som här. Så är den snigeln oskadliggjord.

Om du går på förebyggande jakt efter sniglarna i din trädgård, finner du dem särskilt där det finns något att gömma sig under. En trädstubbe som den här är ett bra gömställe för en hemlös snigel. Och återigen är det resolut och målinriktad handling från din sida som är avgörande.

Det är även möjligt att stoppa sniglarna innan de gjort så stor skada. Använd i så fall snigelgiftet Ferramol. Placera giftkornen med cirka tio centimeters mellanrum där du inte vill ha sniglar.

När sniglarna äter giftet förstörs deras förmåga att ta upp kalcium. Snart kommer den att söka skydd och därefter dö. Ferramol är godkänt för ekologisk trädgårdsodling och är inte skadligt för vare sig igelkottar, hundar, katter eller fåglar.