Att odla trädgården är en process som sträcker sig över det mesta av säsongen, beroende på hur tidigt respektive gröda bör komma i jorden och när man kan räkna med skörd.

Några grödor är tidiga, andra ska i jorden först lite senare och är goda ersättare för de tidigare grödorna. Slutligen finns grödor som gärna ska växa länge och därför upptar plats under hela växtsäsongen.

Det första Mette gör i köksträdgården är de tidiga potatisarna. Redan för en knapp vecka sedan la hon plast över marken för att värma upp jorden lite. Nu är jorden förberedd, liksom de förgrodda sättpotatisarna av olika slag.

Potatisar bör alltid förgros, till dess groddarna är 2-3 mm långa. Det ger både en tidigare, och större, skörd. Använd exempelvis en äggkartong, och placera sättpotatisarna en och en. Placera först kartongen i ett rum med en temperatur på mellan 15 och 20 grader.

När groddarna fått fart placeras kartongen kyligt, men frostfritt, och gärna i sol.Optimalt ska sättpotatisarna stå i ljus i cirka 4 veckor innan de sätts. Potatislandet är inte särskild stor. Mette vill bara ha de tidiga potatisarna i trädgården.

Potatisarna ska sättas på ett djup av mellan 5 och 6 centimeter. Kom ihåg att markera vilken sort som placeras var, om du sätter flera sorter. Annars glömmer du lätt sortnamnet. Det är synd, om du skulle vilja odla en särskilt god sort året därpå.

När alla potatisar är i jorden ska du kupa upp lite jord längs raderna. I det här skedet av tillväxten ger det potatisarna lite extra värme. Om det fortfarande är kyligt ute kan du som Mette lägga tillbaka den klara plasten över jorden.

Men så snart de första potatisblasten visar sig ska du ta bort plasten igen.Mellan de två små högbäddarna ska det växa persilja. Först plöjs gröngödslingsplantan Honungsört ner i jorden.

Honungsörten såddes förra hösten, efter att potatisarna som då växte här hade skördats. Honungsörten har hållit liv i jordens naturliga mikroorganismer sedan skörden, så det finns gott om näring i jorden till persiljan.

Persiljefrön kan ta lång tid på sig att spira. För att få ett försprång har Mette köpt persilja i utplanteringslådor. Nu gäller det att lösgöra de små skotten ur lådorna och därefter placera dem en och en i jorden.

Persiljan har vuxit i drivhus sedan slutet av vintern. Därför får de små plantorna skyddande minidrivhus den första tiden, tills de har anpassats till utemiljön. Det är en process som tar ett par veckor. Blir det väldigt varmt flyttar Mette drivhuset.

Under sommaren får persiljan dock klara sig själv.På en annan plats i trädgården odlade Mette vitlök förra året. Alla skördades inte, och några har övervintrat i trädgården. De kan grävas upp, delas i enskilda klyftor och planteras på nytt i den nyanlagda köksträdgården.

Under flyttningen beskyddar hon lökarna med hjälp av en fuktig tidning, så att de inte torkar ut. Därefter planterar hon de försiktigt i den nya köksträdgården. Lökarna får en rejäl omgång vatten och för att hålla fukten lägger hon på lite honungsört på jorden mellan lökarna.

Därpå står kryddörter på planteringslistan. Här är det olika sorters timjan som köpts in på kruka. De ska planteras ihop i en av de små högbäddarna. De mår bra av att få dra till sig vatten i krukorna i en halvtimme innan de planteras ut.

När krukorna mättats med vatten är plantorna färdiga för utplantering.Varje jordklump grävs ner och Mette fyller på rejält med jord omkring varje planta. Till slut får rabatten en omgång vatten.I en annan rabatt har Mette satt vanlig sticklök, som spirar bra redan. Vädret är milt.

Sticklök av gul lök, som här, ska sättas på 2-4 cm djup och med ett inbördes avstånd på 5 cm. Då kan lökarna utveckla sig på bästa sätt och växa till ordentligt. Jorden ska hållas jämt fuktad, medan lökarna bildar de första rötterna.

Därpå är det en god ide att skrapa bort lite jord på översidan av lökarna. Det ger bäst växtbetingelser. Vattna gärna lökarna under torrperioderna. Mette vill gärna ha fransk dragon bland kryddörterna. Den här varianten är flerårig men kan bara förökas via sticklingar och inte från frön.

Hon hade tur och fick en stickling för några år sedan och den tar hon nu ett skott ifrån till den nya köksträdgården. Hon gräver försiktigt upp plantan med en grep. Sen bankar hon på klumpen för att få bort lite av jorden och bryter sedan av en del av plantan.

Som alltid, när hon flyttar plantor under våren, packar hon in skotten i fuktigt tidningspapper, så att de inte ska torka ut innan den kommit i jorden. Så ska de uppgrävda dragonskotten planteras i en av de små högbäddarna i köksträdgården.

Vissna toppar från fjoråret klipps av och de små skotten får lite vatten att hämta kraft ifrån. Det ska också ner sallat i köksträdgården. Mette har förgrott olika slag i krukor av torv och de är nu klara för utplantering. (på svenska är sallat det man odlar och sallad det man blandar ihop på tallriken)

Även om Mette inte har problem med sniglar i sin trädgård har hon ändå helgarderat sig genom att sätta upp snigelstängsel rund rabatten där sallaten ska växa.Det ska vara 30 till 40 cm mellan raderna.

Det markerar hon med pinnar och snöre. Därpå ska avståndet mellan plantorna vara 15-30 cm. Det mäter hon upp löpande, medan hon planterar krukorna av torv i rabatten. Samtidigt kontrollerar hon att det bara är en grodd i varje kruka.

Normalt sår man flera frön i varje kruka för att vara säker på att det är ett växtkraftigt frö. Har alla fröna grott är det nu man ska gallra. Fördelen med att så sallat i krukor av torv är att rothalsen står ganska torrt och inte löper risk att börja ruttna.

Därför planterar Mette krukorna en aning högre än resten av jorden i rabatten.I den mittersta raden sår Mette sallatsfrön direkt i jorden.En del föredrar att vattna i sårännan innan man fördelar fröna. Men det regnade en hel del för några dagar sedan, så jorden är redan tillräckligt fuktig.

Därför nöjer sig Mette med att eftervattna.När fröna fördelats packar hon jorden omkring dem med ett lätt slag med handen. Det ger en god kontakt mellan frö och jord, så att fröet säkert får vatten.

Efteråt lägger hon på lite lös jord över fåran för att minimera vattenavdunstningen. Den här sallatsraden blir färdig senare än den förgrodda sallaten. På det här sättet kan man styra växtligheten så att det alltid finns färsk sallat att skörda.

Nu är all sallat planterad och har fått en rejäl omgång vatten uppifrån. Mette avrundar med att fördela gröna växtdelar av honungsört över rabatten för att både hålla fuktigheten kvar och ge näring.

Det ska även finnas basilika i köksträdgården.Basilika är en värmekrävande planta. För att få en bra start har Mette köpt basilika i krukor för utplantering.Egentligen trivs basilika bäst i ett (ta bort varmt) drivhus på våra breddgrader. Men det går, om man väljer en varm och skyddad växtplats.

Här får basilikan sitt eget minidrivhus. Mette skuggar toppen med ett tygstycke för att skydda plantorna i etableringsfasen. Bönor är en annan fast gröda i Mettes trädgård.De får sin plats i den här högbädden.

Det blir flera olika sorter. Det kan vara svårt att få bönor att gro. De ska alltid sås under en varm period, helst när man kan vara säker på några dagars värme.Lyckligtvis är det en varm vår just nu och väderutsikterna för den kommande dagen är god.

Därför kastar sig Mette förtröstansfullt ut i sådd.Först markerar hon raden med renshackan. Bönorna ska sås på ett djup om 4 centimeter och det ska vara 40 centimeter mellan raderna.

När bönorna satts packar hon jord runt fröna med handen. Sen strör hon jord över raden.Slutligen vattnar hon.