Plantan har bidragit till att hålla jorden levande och näringsrik under vintern och nu är den färdig att plöjas ner i jorden, där den kommer att fortsätta bidar med näring till de kommande grödorna i köksträdgården.

Hasselspaljén till bönorna står stadigt i ena kanten. De ska återanvändas på en annan plats i år, så därför avlägsnas de till att börja med. Nu är det dags att mäta upp odlingsområdet, så att det framgår var köksträdgården med sina många små rabatter ska se ut.

Mette har måtten i sin skiss.De fulla måtten är 8 gånger 8 meter. Mängden rabatter göra att man måste räkna lite under arbetet, och för att vara säker på att få räta vinklar behövs både måttband, tumstock och markeringspinnar.

Hörnen i kvadraten som ska bli köksträdgården markeras med pinnar. När hela ytan markerats är nästa uppgift att markera ut varje rabatt inuti kvadraten. För att följa skissen är det nödvändigt att mäta upp ordentligt och markera alla linjer tydligt på marken.

Här görs det med snöre till att börja med. När markeringen är gjord ser man också var det gäller att kliva försiktigt. Jorden ska helst förbli ganska lucker där du hade tänkt odla. Alla hörn och mitten i köksträdgården har nu satts ut.

Mettes make gräver av en del av jorden i en ränna mitt på området, som förberedelse för en grusstig. Han häller direkt ut grus på stigen. Det kladdar inte lika mycket som jord när man går på ytan, och man ser också stigen tydligare.

I ena änden ska hasselkäpparna åter fungera som klätterställningar till bland annat bönor. De sticks därför ner i jorden igen. En överliggare placeras i toppen. Då står käpparna stabilt. Konstruktionen förstärks med öglor. Det får också gärna vara snyggt, så käpparna kapas till för att passa.

Mitt i härligheten har Mette planerat in en cirkel. Mitten av den utmätta kvadraten markeras med en pinne. För att rita upp en fin cirkel tillverkar Mette en passare med hjälp av en bit snöre och en pinne till. Snöret ska vara lika långt som cirkelns radie.

Därefter fäster hon snöret på mittpinnen och nu kan hon markera cirkeln hela vägen runt med den lösa pinnen. Slutligen markerar hon cirkeln tydligt med grus. Så fortsätter förberedelsearbetet med köksträdgården bit för bit, till dess alla rabatter är markerade och grusstigarna anlagda.

Under tiden har honungsörten vänts ner i jorden med hjälp av en spade, som här. Först har jordplätten grävts igenom och därefter har växtdelarna vänts ner i jorden med ett spadtag.

När jorden kultiverats, som här, smulas den sönder ganska lät och det är enkelt att dela upp jordkokor. De anlagda grusstigarna har stått några dagar och får nu ett sista lager grus på toppen.

Mette tänker så luktärter vid mittenstigen och upp i pergolan av hasselkäppar. Därför monterar hon en bit hönsnät, så att klätterväxten får något att gripa tag i.Hönsnätet är lätt att arbeta med. Den lätta metallen böjer sig enkelt runt käpparna och blir ganska osynligt.

Mette sår luktärter just intill pergolan. Hon använder i all enkelhet pekfingret för att göra hål. Sen lägger hon i luktärtfröet och sen är det bara att vänta på blommorna.

I resten av köksträdgården ska de olika högbäddarna och snigelstaket sättas ihop och därefter är trädgården klar att bruka.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: En drivbänk kickstartar köksträdgården