Först ska du naturligtvis välja ut de klätterväxter som kan trivas på det ställe där du vill plantera.De givna förhållandena för ljus, skugga, jord, vind och vatten är alla väsentliga för dina växter om du vill få ett optimalt resultat.

En klätterros kan till exempel bli överdådig och vacker, men bara om du planterar den på ett ställe där den får tillräckligt med ljus. Klätterhortensian kan trivas i skugga medan klematisen föredrar sol upptill och skugga nertill.

Jorden ska också passa de olika växterna. De flesta klätterväxter trivs i en god, närings- och humusrik trädgårdsjord, men det finns skillnader mellan olika växter så det är en god idé att titta i trädgårdsböcker och fråga på plantskolan.

Klätterväxter växer, klättrar och fäster på mycket olika sätt. Därför har det också stor betydelse att du tänker dig att plantan ska växa.

Vill du anlägga en pergola? Ska klätterväxten växa på ett plank? Eller tänker du dig att den ska växa med ett stöd eller en spaljé? När du har tänkt igenom de här förutsättningarna har du en bättre utgångspunkt för att välja rätt plantor.