Stolparna som stödjer planket ska förlängas i båda ändarna, och även mittstolpen ska förlängas så att överliggaren kan få en punkt att vila på. Det kan behövas när blåregnet växer sig stort och blir tungt.

Just nu är det fri insyn i trädgården från vägen men med tiden kommer blåregnet att vackert skärma av så att man kan vistas mera ostört på terrassen.

På vintern kommer blåregnet att tappa bladen men det gör inte så mycket för på den tiden av året uppehåller sig familjen inte på terrassen så ofta i vilket fall som helst. Några dagar senare är stolparna förlängda så som Jane skissat upp på växtplanen och pergolan är på plats.

Efter ytterligare några dagar är träet målat. Nu ska vajern monteras. Först skruvar Peter, Janes assistent, i de skruvöglor som ska se till att vajern sitter på rätt avstånd från överliggaren. Han placerar dem på jämnt avstånd så det inte är mer än en knapp meters mellanrum.

När alla skruvöglor är monterade ska vajern på plats. Vajern ska ha en viss tjocklek för att klara blåregnets tyngd. Den här är 6 mm och är inte plastöverdragen. Det behövs också en vantskruv och några små vajerlås för att montera vajern.

Sedan är det bara att trä vajern genom öglorna. Vantskruven ska vara helt utgängad innan vajern fästs. Sedan kan man spänna vajern ordentligt. Men först ska en kortare vajer fästas i den ena änden.

Vantskruven kan nu monteras på den kortare vajern med hjälp av en polygrip och ett vajerlås. Det långa vajern fästs på samma sätt i den andra änden av vantskruven.

Till sist spänner Peter vajern ordentligt med hjälp av vantskruven. Så är båda vajrarna ordentligt monterade i pergolan och öglorna håller vajern på ett lagom avstånd från träet så att det finns plats för blåregnets stam, i alla fall de först åren.

Stenplattorna är borttagna så nu finns det plats att plantera. Och anläggningen är nu färdig för att planteras.