Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
En kanal av hemgjutna betongmoduler är ett praktiskt och snyggt sätt att leda bort regnvatten från huset.

En kanal av hemgjutna betongmoduler är ett praktiskt och snyggt sätt att leda bort regnvatten från huset.

Det är alltid förnuftigt att ta hand om regnvattnet eftersom det kan användas till bevattning på tomten och då behöver man inte använda dyrt dricksvatten. Vill du dessutom skona dagvattenrören, som lätt blir översvämmade efter kraftigt regn, ska du leda vattnet från hängrännorna till en rabatt med lucker jord.