Här besöker vi en trädgård som ritades upp för tre år sen. Och som synes har de som bor i huset valt att följa planen i stort sett i alla avseenden. Här är en terrass inritad, som familjen också har byggt. Det här hörnet var tänkt som lekområde och så här ser det ut efter tre år.

Längs huset förslog trädgårdsarkitekten en rabatt med rosor och perenner. Och så här ser den ut i uppvuxet skick. Men man behöver inte slaviskt följa trädgårdsritningen. Vissa saker kan man vänta med, annat hoppar man helt över.

De boende valde till exempel att inte anlägga den stora rabatt som var inritad i planen. I stället lät de gräsmattan rama in plantorna. Jane använder skissen med den stramare kompositionen som utgångspunkt för trädgårdsritningen.

Därmed blir trädgårdsritningen en detaljerad variant av skissen. Och hon färglägger den så att man lätt ser alla delar av trädgården. På ritningen ser man hur trädgårdens olika rum skapas med hjälp av häckar, vinkelrätt mot den existerande häcken.

De två stora rabatterna ritas in kantade av buxbom, som bidrar till det stramare uttrycket. Mellan de två rabatterna ritas det in en mindre, som fylls med smultron.

Trädgårdsritningen har dock inte plats för en detaljerad beskrivning av var varje enskild planta ska placeras. Till det behöver man en planteringsritning.