Är huset klassiskt, ska även trädgården vara det. Till exempel en trädgård med symmetri och raka linjer, med buxbomshäckar, blomrabatter och kanske formklippta träd och buskar. Stilen kan också vara mer modernistisk, japanskinspirerad med dekorativa stenar, få blommor men många gröna växter.

Här saknas symmetrin, men det är mycket balans, bambu och dekorativt etageklippta träd. Den romantiska engelska trädgården rymmer mängder av blommor, gärna sammansatta i utsökta och avvägda färger.

Formen är ofta inspirerad av naturen – fina gräsmattor, slingrande stigar och skiftande scenerier. Har man en liten trädgård gäller det att se upp så att den inte blir för rörigt planerad.

Slutligen har vi den moderna, naturinspirerade trädgården som blandar grässorter, vilda blommor, perenner och buskar på ett mer avslappnat sätt. Det ger en härlig mix av färger, former och höjder. Här är det bra med en någorlunda fast form för att hålla ihop det vilda innehållet.

Det är bra att börja med trädgårdsbesök eller att söka inspiration i artiklar eller böcker om trädgårdsdesign. Då kan man snabbt utesluta vissa stilar och förälska sig i andra. Trädgårdsarkitekten Jane Schul har kommit på besök hos Morten för att presentera en rad olika trädgårdslösningar för honom.

Det avgörande är att tänka in husets omgivningar i planeringen. Vilken karaktär har området? Vilken utsikt vill du ha från husets fönster? Tänk också på lä och insynsskydd och kom ihåg att man helst vill ha något att titta på under hela året.

Den trädgård vi ska anlägga ligger på husets framsida och är på omkring 40 kvadratmeter. Huset är från början av 1920-talet och byggstilen är ganska stram och fyrkantig.

Därför rekommenderar Jane en trädgård som inspirerats av en klosterträdgård – inget gräs, men räta linjer och buxbomskantade rabatter som avtecknar sig vackert under vintern och på sommaren håller ihop sommarens frodighet. En matta av jordgubbar skänker glädje åt familjens yngsta.