Jane använder ett 50 meters måttband för alla mätningar. Undvika tumstock eller andra kortare mätredskap – det blir helt enkelt inte tillräckligt exakt uppmätt med deras hjälp. Köper du ett stort måttband bör du se till att det finns en ögla eller fäste i änden som kan fästas så att du kan ta måtten på egen hand.

Jane mäter först hur långt området är från häcken till husfasaden. Här har vi 5,5 meter. Sedan mäter hon hur brett huset är från hörn till hörn. Här är det 8,5 meter. Hon mäter också upp var fönstren är placerade.

Även de större träden och buskarnas placering mäts upp. Det är 75 cm från stammens mittpunkt till infarten. Därför placeras pinnen som håller måttbandet 75 cm ut från husets hörn när avståndet mellan busken och huset ska mätas. Då är Jane säker på att måttet tas vinkelrätt och därmed exakt.

Du kan också använda en vinkelhake för att få ett vinkelrätt mått. Här läggs vinkeln an mot huset och Jane får en säker riktning för måttbandet. Lagerhäggen står 2,75 cm från fasaden.

På samma sätt mäts alla gångar, buskar och träd upp och ritas in på en bit vanligt rutat papper, där en cm svarar mot en meter. Till sist har du ett mycket precist underlag för att göra en skiss.

När Jane har mätt klart tar hon med sig kladden inomhus och ritar upp den på en bit genomskinligt ritningspapper. Då får hon en arbetsskiss över den befintliga trädgården. Du behöver inte vara så noga när du ritar.

Rita löst, det är en arbetsskiss som ska ligga till grund för slutritningen av den kommande trädgården.