Kom ihåg att snöret ska markera slutlig marknivå. Här var vi valt att den högsta punkten ska ligga mitt för husfasaden. Trädgårdsritningen tar utgångspunkt i husets linjespel. De yttersta rabatterna hamnar alltså framför de två källarfönstren.

Trädgårdsanläggaren placerar ett par markeringspinnar vid fönstren samt i andra änden av trädgården och spänner upp ett snöre mellan dem.

För att vara säker på att snört sitter vinkelrätt mot husväggen lägger han upp en vinkelhake vid det snöre han redan satt parallellt med fasaden. Då kan han känna sig säker på att rabatterna hamnar vinkelrätt i trädgården.

Jesper använder ett vattenpass för att kontrollera att snörena sitter i våg. Avståndet är 2,5 meter och det multiplicerar Jesper med 1,5 eftersom fallet ska vara 15 promille. Snöret ska alltså falla 4 cm från huset till rabatten.

Då är man säker på att regnvattnet rinner undan från huset. Därför sätter Jesper ett märke på pinnen 4 cm under snöret och flyttar sedan ner snöret. Och han kan vara säker på att fallet är korrekt.

Fallet ska alltig luta ut från huset, men det behöver inte nödvändigtvis vara något fall från sida till sida. Här ordnar Jesper i stället ett fall in mot rabatterna så att regnvattnet rinner in mot plantorna i stället för ut i häcken.

Jesper fortsätter med att justera alla snören tills han har fått önskat fall överallt. Markeringsarbetet är omständligt och du bör lägga gott om dit på att markera alla rabatter och gångstigar med snören.

Bara på det sättet kan du vara säker på att den färdiga trädgården svarar mot idéerna i trädgårdsritningen. Det finns för övrigt ett bra knep när man arbetar med snören. I stället för knutar kan man använda en enkel snara.

Jesper gör ett dubbelt halvslag runt den första pinnen. Sen lägger han om snöret ett extra varv så att det pekar åt rätt håll.

På de följande pinnarna sätter han snöret i kläm om sin egen part genom att vira det en gång om pinnen, se till att det är spänt, och sedan lyfta över den undre delen, så att den nyper fast och håller kvar snöret.

Nu är det lätt både att lossa och spänna snöret. Man bör använda ett elastiskt snöre, annars kan man inte fästa det på det här sättet. Efter flera timmars arbete sitter det pinnar och snören kors och tvärs i trädgården.

Men man får en bra överblick och det kommande arbetet blir både enklare och mer exakt.