Normalt rekommenderar en trädgårdsanläggare att man använder 10 cm stabilgrus som underlag. Men det packas så hårt att vattnet har svårt att tränga igenom. Därför väljer vi att använda vanlig sättsand, 0-8 mm, som underlag.

Sättsand är väldränerad, så att regnvattnet kan tränga igenom. Det har både växterna i trädgården och själva huset nytta av. Jorden som grävs av läggs där de nya rabatterna ska vara. Då har man det ur vägen och slipper att köra fram och tillbaka med skottkärran.

När gångarna har grävts ur och marken är någorlunda jämn kan du hälla på sättsanden. Använd en skottkärra och häll på ordentligt med sand, minst 10 cm. Sättsanden ska fördelas jämnt över hela området. Det gör man enklast med en skyffel.

Du kan hela tiden se efter så att sättsanden ligger rätt i jämförelse med snörena. Här och där kan man behöva hälla på mer sättsand. För att få en helt plan yta bör grusstigarna packas med hjälp av en plattvibrator, gärna en av de större på 100 kg, som verkligen kan komprimera underlaget.

Trots storleken är maskinen ganska enkel att hantera och den planar snabbt ut ytan. Kom ihåg att använda hörselskydd när du använder maskiner som låter högt. Nu är underlaget komprimerat, men måste rätas av så att underlaget är hundraprocentigt plant.

Jesper lägger ett vattenrör längs väggen och ser till att det håller samma höjd i båda ändar. Han lägger ytterligare ett vattenrör längs stigens andra kant. Nu kan han dra en rätbräda längs de två rören och på så vis dra av ytan helt.

Saknas det sand någonstans är det bara att hälla på mer och dra av med rätbrädan. Slutligen jämnas gruset till med en såkallad asfaltsraka, som tar bort alla spår av rätbrädan.

När detta är gjort på alla gångar, stigar och andra områden där du ska sätta sten är utgångspunkten optimal för det fortsatta arbetet.