Vilken årstid är det bäst att så nytt gräs?

I september/oktober är jorden fortfarande varm och lite fuktig. Det ger fröna de bästa livsvillkoren för att spira och växa. Gräset hinner i regel komma i gång ordentligt före vintern, då gräsmattan inte utsätts för någon hård trafik. Det går också att så gräs på våren, men du riskerar torka och gräset bränns i solen innan det har hunnit etablera sig på allvar. Därför är hösten den bästa tiden att så gräs.

Vid vilken höjd ska gräset klippas när du använder gräsklipparen för sista gången på hösten?

Gräset ska helst inte vara mer än 4–5 cm högt när det klipps för sista gången och sedan ska gå i ide. Om gräset är längre ökar risken för svamptillväxt i gräsmattan avsevärt.

Hur får du enklast bukt med kirskål?

Det är mycket viktigt att få med kirskålens alla rötter om du vill slippa den. Växten har nämligen en jätterot och även små rotrester på 2 cm kan växa sig större och bli nya växter. Därför får du för allt i världen inte fräsa jord med kirskål – det kommer bara att leda till att växten sprider sig ännu mer. Du gör alltså klokast i att gräva upp hela växten om du vill få bukt med kirskålen.

Är det en god idé att klippa häcken i en viss form?

Det är bra för häcken om du klipper den så att den är bredast nedtill och smalast upptill. Det gör den stadigare och ser till att häcken inte välter om den täcks med ett tungt lager snö på vintern.

När är det bäst att klippa ned perenner?

Om du klipper ned dina perenner för tidigt riskerar du att små nya skott förstörs av minusgrader. De vissna delarna skyddar växten och de nya skotten, så låt de sitta kvar tills risken för nattfrost är förbi. Du bör alltså vänta med att klippa perenner till våren, då risken för minusgrader är minimal.

Hur stort hål ska du gräva när du ska plantera en ny växt?

Det är viktigt att hålet till en ny växt är dubbelt så stort som den kruka den har stått i – både i omkrets och djup. Se också till att lufta jorden i botten av hålet, så att rötterna lättare får fäste. Hålet ska alltså vara dubbelt så stort som den kruka växten har köpts i.

Ska du lägga gödsel i hålet när du planterar en ny buske?

Du ska inte lägga vare sig gödsel eller kompost direkt ned i hålet när du planterar buskar eller träd. Det blir helt enkelt för mycket för den unga växten. Däremot är det en god idé att lägga lite gödsel kring planteringshålet, så att den kan sippra ned till rötterna i mindre mängder.

När ska plommon- och körsbärsträd beskäras?

Plommon- och körsbärsträd är så kallade ”blödare”. Det innebär att de vätskar mycket när träden beskärs. Därför är det viktigt att göra det under sensommaren, då det är varmt och torrt. Det minskar risken för att det uppstår röta i trädet.

Vilken växt är inte en klätterväxt?

Forsythian är en buske som blommar med små gula blommor i april. Enligt ett gammalt trädgårdsråd ska man vänta med att beskära rosor och hortensia tills forsythian har blommat över – någon gång i april – då risken för minusgrader är minimal.