Det finns inga genvägar till en snygg gräsmatta. Den kräver en rejäl insats och som belöning får du en skön, grön gräsmatta – som dessutom är grönare än grannens.

Jordens skick viktigt för gräsmattan

Du bör anlägga din gräsmatta på hösten i perioden augusti–oktober, när marken nästan är konstant fuktig. Det ger gräsfröna bäst förutsättning för att gro.

Innan du sprider gräsfröna i din gräsmatta ska marken bearbetas nästan en halv meter ner! Gräv igenom ytan med spade och grep. Kan du låna eller hyra en jordfräs så sparar den mycket tid åt dig.

Om marken där du ska så dina gräsfrön har plattats till av tunga maskiner så måste man nästan alltid harva den för att luckra upp den. Därefter ska myllan bearbetas med kultivator och räfsa. Se till att ta bort rötter och växtdelar från kvickrot, tistel och maskros.

Ett bra underlag för gräsfrön

De översta 25 cm är växtskikten för dina gräsfrön, och ska vara lucker och porös så att regnvatten kan rinna undan och ge rötterna optimala förutsättningar. Gräsfrö tycker bäst om lätt mylla som är en blandning av lera, mylla och sand eller grus.

Om jorden du ska så gräsfrö i är sandig bör den förbättras med ett cirka 5 cm tjockt skikt torvströ. En mycket lerig jord blandas med förslagsvis ett 5 cm skikt sand eller grus.Vid den första fräsningen av jorden tillsätts också lite torvströ och gödsel.

Plana ut marken innan du sår

Gräsmattan ska vara plan men behöver inte vara vågrät. Se dock till att myllan är lika tjock överallt eftersom fet ger ett bättre resultat.

Plana ut marken där du ska så gräsfrön genom att t.ex. dra en pall med ett par stenar på över den. Därefter ska marken vältas för att få jorden till att sätta sig. Då avslöjas också små svackor som kan behöva fyllas upp.

Innan du sår gräsfrön kan du grundgödsla som ger behövlig näring till fröna när de gror. Blanda ett par centimeter naturgödsel eller kompost i de övre 10 cm av marken.

Du kan eventuellt göda gräsmattan med ett konstgödsel. Räkna med en förbrukning på cirka 3 kg gödsel per 100 kvadratmeter gräsmatta.

Sådd av gräsfrön till ny gräsmatta

Det är den valda gräsblandningen som bestämmer hur mycket gräsfrö som går åt per 100 kvadratmeter yta. Följ därför anvisningarna på gräsfrö-förpackningen noga.

Om du använder såmaskin till dina gräsfrön ska du justera och testa den så att den sprider endast hälften av önskad gödselkvantitet. Maskinen ska ju köras både längs med och tvärs över gräsmattan.

Om du sår gräsfröna för hand Ska du välja en dag när det inte blåser. Så i två riktningar så att gräsfröna fördelas jämnt över gräsmattan.

Gräsfrö säljs i färdiga blandningar. Det innebär att fröna kan vara olika stora.

Blanda därför gräsfröna noga innan du sår och dela dem gärna i två eller fyra portioner. Rör runt i gräsfröblandningen medan du sår gräsmattan så att stora frön inte inte sjunker ner i blandningen.