Följ denna tiopunktslista så blir din trädgård verkligt väl rustad inför vintern.

Ta bort vissna löv från gräset Alltför mycket löv på gräsmattan under vintern skadar gräset, som kvävs utan ljus och luft.

Töm och rengör växthuset Skräp och framför allt ohyra ska städas bort ut växthuset så att inte de nya plantorna angrips på våren.

Täck ömtåliga växter Växter som inte tål sträng kyla ska täckas, men inte för tidigt så att de riskerar att ruttna.

Skydda köksträdgården Lägg ut ett lager kompost som håller kvar värmen och hindrar urlakning av näringsämnen.

Skydda de unga träden Du ska skydda dina ömtåliga små träd, så att harar och möss inte kan äta av barken på vintern.

Ta upp lökar och knölar Lök- och knölväxter ska upp ur jorden när frosten sätter in och övervintra torrt och frostfritt.

Rensa ogräs en sista gång Rensa bort ogräset när kylan kommer, så besparar du dig en del tråkigt arbete på våren.

Låt vissna perenner stå Perenner ska inte klippas ner till vintern. De vissna bladen skyddar plantorna mot kylan.

Töm krukorna på jord Krukor som står utomhus på vintern ska tömmas på jord så att inte frosten spränger dem.

Kolla trädgårdsredskapen Rengör, slipa och olja in. Då blir dina trädgårdsredskap klara att genast tas i bruk nästa vår.