Det finns flera, olika möjligheter. En av dem är att hänga upp en strumpa med människohår. Rådjuren blir skrämda av människolukten. Men strumpan verkar bara avskräckande under en begränsad tid, eftersom lukten efterhand försvinner. Ståltrådsnätet med de fina maskorna kallas för gnagskydd.

När nätet placeras omkring trädets stam kan hararna inte komma åt att gnaga. Nätet håller länge eftersom det utvidgar sig i takt med att stammen växer. Några veckor senare använder sig Maren av en annan doft som skrämmer rådjuren.

Den här gången är det blodsaften från söndagssteken som kommer till användning. Hon låter en trasa suga upp saften. Sedan lägger hon trasan i en strumpa och hänger upp den. När rådjuren känner lukten av blod kommer de förhoppningsvis vända om och sätta kurs mot skogsbrynet igen.

Senare på säsongen ska det placeras ut nya doftspår i trädgården. Den här gången är det ulltottar från får som ska skrämma bort djuren. Och på det här sättet fortsätter hon att hänga ut dofter så länge djuren kommer in i trädgården.