Jordstycket i trädgården har ramar redan från början. En rad pioner, som planterats utifrån ett äppelträd och snett ner genom trädgården, ska få lov att stå kvar. Den sneda linjen som pionerna utgör kommer därför att bestämma linjerna för resten av trädgården. Här ska det vara två spaljéer.

En för fruktträd – och en för vindruvor och björnbär. Mellan dem ska det vara tre upphöjda odlingsbäddar. De ska vara trekantiga, så samspelar de fint med den trekant som de två spaljéerna bildar tillsammans. Mellan rabatterna har dessutom Maren tänkt sig att placera några krukor med små fruktträd.

I den andra halvan av trädgården ska det bland annat vara en surjordsbädd för blåbär, en rad med hallonbuskar, några röda och svarta vinbärsbuskar, krusbärsbuskar, och dessutom en smal häck med så kallade pelarträd.

Trädgården delas av med en lång spaljé med tråd, där det ska växa en rad olika fruktträd som Maren ska binda upp så att det med tiden skapas en slags frukthäck i mitten av trädgården. In mot grannen ska hon plantera björnbär, olika vinplantor och en minikiwi.

Det är växter som alla kan stötta sig mot spaljén som ska sättas upp och klättra längs trådarna över pionerna. Vid slutet av trädgården ut mot vägen tänker hon plantera en häck med svartaronia.

Svartaronian är späckad med vitaminer och antioxidanter och är ett av de nyttigaste bär som finns. Mitt i häcken lämnar hon plats för ett träd med sötkörsbär. I de upphöjda odlingsbäddarna ska det planteras tranbär, lingon och jordgubbar.

Nu börjar de övergripande ramarna för den nya trädgården att komma på plats. Det återstår bara att bestämma exakt vilka buskar och träd som ska planteras och på vilken plats.

Växtplanen är ett mycket bra och vägledande redskap att ha till hands när hon ska sätta igång med själva anläggandet.