Det är inte så ofta man ser en äkta brunn med fint tak över och hissanordning med en spann. I varje fall inte i moderna villakvarter. Men hos Jan Pedersen har det under lång tid stått en brunn. Ja, ända sedan han för flera år sedan tröttnade på ett fult brunnslock av betong som låg mitt i gräset. Locket dolde en uppsamlingsbrunn för dagvatten. Även i dag är det dagvatten som rinner ner i brunnen – från stuprör och dräneringsrör – och det är utmärkt till vattning. Den del av brunnen som sticker upp över marken har murats upp av tegelstenar. Jan har efter en hel del försök lyckats skapa en cirkel av dem. Ovanför brunnen har han rest ett tak, som han har lagt tegelpannor på, och han har naturligtvis också konstruerat en hissanordning, så att vattnet kan hämtas upp med en spann. Det var rätt besvärligt. Hissanordningen krävde en hel del experimenterande med vev, kugghjul, rep och spann. Han ville ju kunna hissa upp och sänka ner spannen, och den skulle helst stanna uppe – och inte ramla ner i brunnen. Lösningen hittade Jan hos en urmakare, som hade en vev från en gammal moraklocka. Den hade fyrkantsfäste och till den gjorde Jan ett kugghjul med fyrkantigt hål. Ett fönsterbeslag håller kugghjulet så att spannen inte åker ner i brunnen. Men även om det ser snyggt ut med vev och spann, så är lösningen opraktisk, erkänner Jan. Han har därför sänkt ner en sänkpump i brunnen, och det är den som numera hämtar upp vattnet.