Morotsflugan är en plåga två gånger under växtsäsongen. Första gången i maj-juni och därefter i augusti. Morotsflugorna lägger sina ägg omkring morötterna. Äggen kläcks efter en vecka och larverna lever till en början av de finare sidorötterna, men sen äter de sig in i själva moroten och lever vidare där.

Maren sådde sina morötter så sent att den första generationen flugor inte utgjorde något hot. Men hon vill vara säker på att slippa nästa omgång, och det blir hon genom att lägga nät eller fiberduk över morötterna i trädgården. Men först ska morotsraden gallras.

När väl nätet lagts på ska det nämligen ligga kvar till dess morötterna är färdiga för skörd. Maren växelbrukar jorden och just här har det inte vuxit morötter tidigare. Därför borde det inte finnas vare sig ägg eller larver i jorden just nu. Detta är ytterligare en fördel med växelbruk.

Hon fäster nätet med ett par järnrör. Det ska sluta helt tätt mot marken, så att flugorna inte letar sig in under det. I ändarna lägger hon på stenar för att hålla fast nätet.Har du inget insektsnät hemma kan du använda gräsklipp från trädgården längs rothalsarna.

Genom att lägga ut grönt växtmaterial här distraheras nämligen flugorna i sitt sökande efter morötter. De söker nämligen efter kontrasten mellan den gröna toppen och själva roten, och den blir svårare att hitta om du lagt ut gräs, som här.

Tre månader senare ser morötterna ännu fina ut sett uppifrån. Maren har fortsatt lägga på gräs för att hindra morotsflugornas angrepp.

Nu kommer det att visa sig om det hjälpte.Ja, det ser mycket bra ut. Kom ihåg framöver att täcka marken, antingen med nät eller väv eller med grönt växtmaterial.