Dessa insekter kallar man i dagligt tal för nyttodjur. Och nyttodjur gör – som namnet säger – nytta. De är nämligen olika skadedjurs naturliga fiender. Maren lockar till sig nyttodjuren genom att se till att de har både kost och logi. Hon odlar till exempel en rad blommor som de kan leva av.

Det gäller till exempel indiankrasse, ringblomma, gurkört och tagetes – förutom gröngödslingsplantan honungsört. Nyttodjuren oskadliggör skadedjuren – och det sker på naturens mest naturliga, men också brutala, sätt: antingen äter de helt enkelt upp skadedjuren, eller också lägger de sina ägg i skadedjuren och parasiterar på dem.

Hon ser också till att de olika nyttodjuren kan söka skydd. Runt om i trädgården har hon satt upp olika hemmagjorda anordningar som kan fungera som ett slags insektshotell. Här har gästerna flyttat in. Notera de stängda hålen – tydliga signaler på att här är upptaget.