Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Vatten skapar lugn och ro, i varje fall när det rinner sakta som här. Man hör hur det kluckar, bubblar och skvalar mjukt medan det speglar omgivningen. Vatten är spännande och lockar barn till lek. Här får även de små leka. Kanalerna och bäckarna är smala och det finns inga djupa ställen.

Det är relativt enkelt att skapa ett vattendrag som det vi presenterar. Kanalerna köper du färdiga – de används till dränering av infarter. De små bäckarna skapar du med smågatsten eller liknade och fontänen är en rätt enkel variant som finns på de flesta byggvaruhus. Det svåraste är att skapa övergång från kanal till bäck på ett elegant sätt, och det kan ta sin tid att koppla ihop rör, slangar och kopplingar till och från fontänen och den nergrävda pumpen i slutet av vattendraget.

Använd vår lösning som inspiration och skapa din privata Göta Kanal med kanaler, bäckar, fontäner och pumpar. Ta god tid på dig. Det tog ju 22 år för 60000 man att bygga Göta Kanal!

LÄS OCKSÅ: Anlägg en elegant spegeldamm