Lodräta brädor på en fasad, i ett plank eller på en dörr utsätts lätt för rötangrepp nertill. Det kan finnas flera orsaker till detta men ofta beror det på att regn- och vattendroppar inte släpper de stående brädorna utan sugs upp i ändträet.

En annan orsak är att det skvätter upp vatten från marken. När de nedre 10 cm har rötskadats gör du processen kort: såga bort en bit av de stående brädorna och ersätt dem med en liggande bräda – en s.k. offerbräda. Det ser snyggt ut och håller i många år.

GÖR SÅ HÄR:

1. Ta först reda på hur långt upp som brädorna är rötskadade

Det gör du genom att sticka i dem med en liten skruvmejsel. Om den lätt försvinner in i träet är träet skadat. Tänk på att träet kan vara ruttet bakom färgen.

2. Dra ett streck vinkelrätt över dörren

och ett par centimeter ovanför rötangreppen. Det gör du lätt med en stor vinkel. Har du markerat var träet är friskt är det lätt att bestämma var strecket ska dras.

3. Såga bort den skadade delen av dörren

Kolla först att det inte finns beslag, spikar eller skruvar där du ska såga. Lägg sågskenan på dörren och ställ in sågen på 15 grader. Sågdjupet ställs in på brädornas tjocklek plus cirka 5 mm.

4. Fäst en skarvlist nederst på dörren

Listen ska vara lika lång som regeln på dörren. Sätt den så att den sticker ut 2 cm under dörren och fäst den med 4 x 40 mm skruvar.

5. Såga till den nya liggande brädan

den så kallade offerbrädan. Den sågas också med en vinkel på 15 grader längs långsidorna. Såga med hjälp av sågskenan

6. Offerbrädan kapas så att den blir lika lång som dörren är bred

Den fasade kanten på ovansidan passar ihop med den fasade kanten på de stående brädorna. Den fasade kanten på undersidan ska se till att vattnet rinner bort.

7. Skruva fast brädan på dörren när du har putsat den lätt med slippapper

Tryck upp den ordentligt mot de stående brädorna medan du skruvar fast den med 4 x 40 mm skruvar genom skarvlisten.

8. Måla brädan

Allt obehandlat trä bör alltid strykas med grundningsolja, och det har vi här gjort innan brädan sattes fast. Då kunde vi också pensla kortändarna på de stående brädorna. Stryk brädan två gånger med utelasyr.

9. Häng dörren på plats

Passa nu på att måla hela dörren en eller två gånger (efter att den har tvättats med målarsoda och slipats lätt). Resultatet är en snygg dörr som håller länge.