Vilken sorts jord finns det? Är det sol eller skugga – eller båda delarna – i rabatten? Är det lä, eller ligger rabatten på ett blåsigt ställe? Slutligen är det också viktigt om det är ett torrt eller fuktigt område du ska plantera i.

Alla de här faktorerna har betydelse för växternas trivsel. När du har kommit fram till rabattens förutsättningar är de lättare att välja bland alla olika växter och buskar som finns – och de som verkligen skulle trivas i rabatten.

En rabatt som blommar året runt har som regel några höjdpunkter under växtsäsongen då det blommar som mest. Oftast är det under våren och sensommaren som du kan njuta av flest blommor.

Men det är möjligt att förlänga säsongen med olika buskar, perenner, lök- och knölväxter som blommor andra tider på säsongen, så att du slipper en period helt utan blommor.

Under de tider då blomningen inte är så överväldigande är det viktigt att du ser till så att det fortfarande finns något vackert att titta på, exempel varierande bladverk och olika sorters blad, och eventuellt också något vintergrönt som bevarar form och färg under den kalla årstiden.

Om du saknar något speciellt som blommar under en viss årstid så ta en tur på plantskolan och låt dig inspireras. Här kan du alltid finna några av årstidens blommande buskar och växter.