Byta takfotsbräda

Takfoten har ruttnat eftersom den inte sitter helt inne under taket. Därmed kan regnvattnet ta sig in under taket och ner i brädan, som inte håller särskilt länge.

Brädan ska plockas bort helt och en ny monteras på rätt sätt. På grund av den felaktiga konstruktionen har det samlats en massa blad och fågelbon bakom. Det ökar nedbrytningshastigheten.

Nu är det bara att mäta upp för en ny takfotsbräda, lika lång som taket är brett. Här har vi 3,45 m längd och 14,5 cm höjd. Hantverkaren har därför valt att använda tryckimpregnerat furu i dimension 25x150 mm.

Det är en stor fördel att kunna använda en enda bräda till takfot. Då undviker man förruttnelseangrepp i skarven. Köp därför virke av rätt dimension. Längden markeras och plankan kapas till, men är inte klar att monteras.

Först ska den hållas upp vid sin slutliga placering och hantverkaren markerar var takfoten ska göras fast vid taksparrarna. Åter på arbetsbänken förlängs markeringarna vinkelrätt över brädan, eftersom det inte ska sitta några skruvar eller spikar i toppen.

Det är en bra idé att montera en aluminiumprofil på brädans överkant som ett extra skydd mot vatten. Spika först fast profilen i takfotsbrädans ena ände. Sätt sedan ihop profilerna så att de klickar ihop i fogen. Spika sedan fast profilen ordentligt på båda sidor om fogen, men inte i själva fogen.

Resten av profilen spikas med en spik per halvmeter och slutligen i takfotsbrädans andra ände. Den utstickande aluminiumprofilen sågas av med en bågfil. Takfotsbrädan lyfts upp och aluminiumprofilen trycks på plats. Sen kan brädan göras fast med spik och skruvar.

Här använder vi en spikpistol med spikar som är tre gånger så långa som brädan är tjock. Använder du skruvar ska de också vara tre gånger så långa och i vare sig man använder spikar eller skruvar ska de vara rostfria. Två skruvar eller spikar ska in i varje taksparre. Takfotsbrädan är på plats och nu kommer inte regnvattnet att kunna tränga in i bakkanten.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Tak