Plåtarna ska spikas fast vid takläkten, som ska hålla ett inbördes avstånd på 36,9 cm.Man spikar högst upp i plåten och man ska använda godkända Decra-spik. De kan utan problem ta sig igenom den hårda, galvaniserade plåten.

Plåtarna fästs med 4 spikar stycket. De fästs 25 mm från kanten. Man spikar alltså i varannan vågdal.Du kan använda en spikpistol, men man klarar sig lika bra med en hammare, som här.

Plåtarna monteras uppifrån och neråt. Nästa varv med plattor läggs på plats genom att man skjuter in plåt för plåt under den föregående, pressar ner båda plåtarna och spikar fast två med samma spik. Plåtarna är tillverkade så att överlappen passar exakt i varandra.

I längdled monteras plåtarna på samma sätt, med ett litet överlapp, som fästs med de speciella spikarna. Lägger man en större takyta bör man förskjuta plåtarna inbördes med 1 till 2 vågdalar för att minimera risken för läckage.

Om du spikar för hand bör du trycka ner plåtarna med hela din tyngd så att de ligger helt an mot läkten. Decra-tak kan användas till allt från nybyggnation till att täcka gamla tak av tjärpapp eller fibercement. Det finns ett brett utbud av tillbehör, med allt från hattar till ventilationsrör till takfönster.