Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Har du lyft blicken och kollat ditt tak nyligen? Oavsett vilken beläggning det har, så är det viktigt att du checkar det regelbundet och lagar de skador som har dykt upp.

Gör du inte det är risken stor att du måste lägga om hela taket. Här följer vi arbetet på en villa där de gamla betongpannorna byttes ut mot lite större skivor av fibercement, som är ett mycket starkt material.