Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Taket på carporten är klätt med papp. Tidens tand har gnagt en del, och taket har sjunkit på ett par ställen, där det samlas små pölar av regn- och smältvatten. Det vore inte så farligt, om det inte var för att pappen börjat spricka, så att vattnet kan tränga in i konstruktionen. Underlaget verkar fuktigt och det är hög tid att täta taket, så att svamp och röta inte får fäste. Carporten är annars stadig och det mesta av träet i den verkar friskt.

Därför väljer vi att täcka taket med korrugerad stålplåt, som kan läggas ovanpå det gamla taket. Det är enklare än att lägga ett nytt papptak, eftersom papptak kräver en hel del arbete. Priset blir till och med lite lägre än att lägga två lager papp. Men innan man kan lägga takplåt måste de gamla takfotsbrädorna tas bort tillsammans med trekantslisterna runt taket.