Video
Lätt
Svår

Dessvärre håller inte ett eternittak sig inte så snyggt som det var den dag det lades, för så småningom fastnar smuts, alger, mossa och annat och till slut ser taket förfärligt ut.

Tvätta det skitiga eternittaket

Men det finns en enkel lösning, nämligen att tvätta taket. Med rätt tvättmedel lossnar smutsen av sig själv.

Är eternittaket mer än 20 år gammalt finns risk att det innehåller asbest, och då bör du inte använda högtryckstvätt när du spolar. Den kan dock användas när du lägger på tvättmedlet, för då lägger du på ett skum med lågt tryck.

Så tvättar du eternittakets takpannor:

  • Blanda tvättmedlet enligt anvisningar på förpackningen.

  • Lägg på medlet på taket med högtryckstvätt.

  • När tvättmedlet fått verka är det dags att tvätta.

  • Använd takstege för att komma upp på taket.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Test av högtryckstvättar

TIPS: När eternittaket är långt från marken

En teleskopstång kan underlätta arbetet väsentligt. Här använder vi en Roof Cleaner från Nilfisk-Alto, som når 15 m upp från handtaget. Med en sådan kan du stå på marken och lägga på tvättmedlet som skum och spola av.