Lätt
Svår

Regnet hade trängt in i takkonstruktionen, och det var nödvändigt att snabbt göra något. Husägaren beslöt att täcka rännan med takpapp (som den haft tidigare). Det är nämligen billigare än att klä den med aluminium, stål eller zink. Takpapp håller länge, upp till 20–25 år, och man kan själv lägga den.

Om du själv vill laga din vinkelränna, ska du vara säker på att du inte får höjdskräck på taket och att du kan hantera den stora papp-rullen. Tänk också på säkerheten i form av ställning, fallskyddsrep eller liknande. Är du osäker, bör du låta yrkesfolk klara jobbet.