Man kan nog säga att det främst är en skånsk tradition att komplettera det papptäckta taket med lister, som också täcks av papp. I dag läggs listerna mest för att det ser snyggt ut, men från början hade de en praktisk funktion. När man förr i tiden la papptak så fäste man pappen med spikar. Därefter tjärade man hela taket. När underlagstaket sedan arbetade rev spikskallarna hål i pappen, och det resulterade i läckage. Då täckte man spikarna med lister och fäste listerna med spikar innan även listerna täcktes med papp eller tjära. I dag skruvar eller limmar vi fast listerna, men oavsett vilken teknik som används, så ska man vara mycket noga. Det är framför allt täckningen av listernas ändar som kan vålla problem. Pappen ska skäras och vikas så noga att det inte bildas luftbubblor eller uppstår läckage. På den sista lektionen i kursen visar vi hur arbetet ska utföras. Läs igenom anvisningarna ett par gånger, och gör ett par prov med lister på en plywoodskiva innan du ger dig upp på taket. Då är chansen stor att du lyckas.