Ju färre hål du gör i taket, desto mindre är risken för att det tränger in vatten i konstruktionen. Men ibland är det nödvändigt med ett hål, t.ex. för en skorsten eller för en takhuv med förbindelse till ventilationssystemet. Som tur är går det att täta ordentligt runt både skorstenar och takhuvar, men det ska göras på rätt sätt. Och det visar vi här. För att lyckas krävs dubbel takpapp och en hel del asfaltklister eller takmassa. Den undre pappen ska skäras så att den går in en bit över flänsen runt takhuven. Det lättaste vore förstås om man kunde skära hål för huven i pappen och trä pappen ner över huven, men det går inte. Därför skär man i stället till två bitar. Först en nedre del som läggs på plats och sedan en övre, som ska överlappa den nedre. Därefter läggs ytpappen, och den läggs oftast i hela våder som skärs till för att passa runt huven. Ibland måste man komplettera med extra bitar.