Självhäftande takpapp – det är en smart lösning. Du slipper kladda med spackel, tjärkvast och asfaltklister. Det är ju överflödigt när både underpapp och ytpapp är förklistrade. Skyddsfolien tas bort lika lätt som du tar bort skyddspapperet på ett plåster. Du slipper emellertid inte att stryka primer på taket. När primern har torkat går det snabbt att lägga underpapp på ett helt tak. Det är riktigt praktiskt om du har en medhjälpare, när du drar loss skyddsfolien så att pappen inte flyttar sig. Klistret på baksidan hugger direkt och du måste verkligen ta i för att kunna justera en fellagd våd.

Självhäftande är framtiden

Även om det har funnits självhäftande takpapp i flera år, så är den pappen inte särskilt vanlig – och absolut inte bland gör-det-självare, som har störst nytta av att arbeta med den självhäftande pappen. Vi tycker att den är framtiden, och det är inte dyrare att lägga självhäftande takpapp än vanlig papp som ska klistras och spikas. Så fråga efter den. Byggvaruhuset beställer säkert hem den.