Har du tänkt lägga takpapp på en yta som är större än barnens lekstuga, bör du välja en 2-lagstäckning. Den ger dig dubbel säkerhet mot inträngande fukt, men du ska förstås ändå vara noggrann så att alla skarvar blir täta. Det finns en 2-lagstäckning som mest är avsedd för proffs. Det är när den övre pappen värms fast på underlagstäckningen. Det är inte särskilt svårt att göra det själv, men säkerhetsreglerna är många och riskerna för olyckor stora – framför allt är brandrisken stor, om du ska värma klisterskiktet på baksidan av överpappen med brännare. Därför har tillverkarna av takpapp utvecklat smarta lösningar för gör det själv-folket, lösningar som många hantverkare också har tagit till sig eftersom de är relativt enkla.

Kallt klister

Här visar vi hur du lägger takpapp i två skikt. Det undre spikas fast och klistras längs kanterna. Det övre klistras endast längs skarvar, vid genomföringar, takhuvar, skorstenar och liknande hinder. När det blir varmt ute kommer den undre pappen att klistra fast sig själv på underlagstaket, och den övre pappen smälter nästan fast på den undre. Det behövs ingen värmare till detta – det ordnar solvärmen. Läggningen utförs normalt från gavel till gavel och man börjar nerifrån och över nocken.