Bladfångaren är enkel att montera och trycks helt enkelt ner i hängrännan vid nerloppet. Se till att vingarna pekar i linje med hängrännan. Nu kan inte blad och kvistar ramla ner i hålet och täppa till stupröret.

Det är viktigt att hålet i hängrännan är så slätt som möjligt runt kanterna. Annars kommer inte lövfångaren att sitta fast ordentligt. Lövfångaren kan monteras på ett par minuter och bespara dig täppta stuprör.

Därmed inte sagt att du slipper rensas hängrännorna. För att slippa det bör du investera ett skyddsnät. Börja med att mäta avståndet mellan taket och stuprörets ytterkant.

Måttet avsätts på nätet.Nätet kan enkelt skäras till med en hobbykniv. Takläggaren stryker lite flytande såpa på hängrännans kant för att lättare få fast nätet. Är nätet rätt tillskuret är det en enkel sak att passa in det i hängrännan.

Nätet monteras lätt genom att profilen pressas ner över kanten på hängrännan bit för bit. Om hängrännan är lång är det bara att sätta fler nät efter varandra. Nu kan inte längre löven falla ner i hängrännan och man slipper rensa den gång efter annan.