Det följer alltid med en bruksanvisning när man beställer sten. Där anges avståndet. Var mycket noga med måtten – det skiljer en del mellan olika fabrikat. Här lägger takläggaren betongpannor som monteras med beslag.

Det finns olika typer av beslag. Vilket man väljer är en smaksak. Det här beslaget klämmer fast pannan i läkten, så man behöver inga verktyg. Men takläggaren föredrar att använda de här beslagen, som spikas fast i läkten.

Börja med att lägga pannorna nerifrån takfoten. Det är viktigt att stenarna ligger helt tätt, fals i fals, så att taket sluter tätt. Beslagen läggs in i falsen och den andra änden spikas fast i läkten. Som man kan se här håller beslaget fast två pannor i taget.

Beslag slås i för varannan panna, medan varje panna ska fästas längs sidorna, nocken och takfoten. Betongpannorna ska läggas från höger åt vänster, så att falsarna kan passas i varandra vartefter.

Taket måste ha en lutning på minst 15 grader för att man ska kunna använda betongsten. Betongpannor kan användas till både uthus och garage. Lägger man pannorna på ett undertak går det bra att använda dem även till året runt-bostäder.