Taklutningen får inte vara större än 30-32° för att du ska kunna etablera ett grönt tak. Och taket ska vara extra starkt.

Taklutningen får inte vara större än 30-32° för att du ska kunna etablera ett grönt tak. Och taket ska vara extra starkt.

Gröna tak har fördelen av att ta hand om en stor del av det regn som faller på taket. Man räknar med att hälften av vattnet sugs upp.

Därmed avlastar de gröna taken våra dagvattenledningar och avloppssystem eftersom de inte måste leda bort lika mycket vatten som annars.

Den stora fördelen med de gröna taken är att vegetationen och jorden håller kvar vatten så att inte allt som kommer i skyfall måste ledas ner i våra dagvattenledningar. Vattnet "doseras" och därmed minskas risken för att dagvatten- och avloppssystemet svämmar över och orsakar stora och krävande vattenskador.

Gröna tak skyddar takpappen

Vegetationen isolerar bra mot både kyla och ljud och skyddar därutöver underliggande takpapp så att den håller längre. Ett grönt tak kräver ingen energi för att skapas och är därmed CO2- neutralt.

Ett grönt tak kan endast etableras om taklutningen är max 30-32°.

Ett grönt tak består av: 1. Takpapp 2. Armeringsnät invävt i fiberduk 3. Dräneringslager/takjord 4. Gräs och fetbladsväxter