Står du i begrepp att renovera taket bör du fundera på om ett energieffektivt tak kan vara rätt väg att gå. Det finns flera olika sorters lösningar:

Gröna tak kan ta upp en stor mängd nederbörd och avlastar på så sätt avloppssystemet. Samtidigt hjälper vegetationsmattorna på de gröna taken till att bibehålla husets värme.

En annan form av energieffektivt tak är de så kallade energitaken. De har inbyggda solceller eller varmvattensystem. Läs mer här:

SOLCELLER: Takskivor producerar ström till huset

ENERGITAK: Taket producerar varmvatten

GRÖNA TAK: Gröna tak hjälper avloppssystemet

Vinsten med gröna tak är bland annat att taket kan ta upp en stor mängd nederbörd och därmed avlasta avloppssystemet.