Energitak byggs upp som ett varmt tak. Det innebär att takisoleringen ligger ovanpå den bärande konstruktionen.

Nergrävda slangar på tomten kan användas för att producera värme via en värmepump. Slangar på taket kan leverera varmvatten.

Energitak absorberar värme

Ett bra exempel på detta är Icopals Energitak som är en energifångare som byggts in i takkonstruktionen. Taket absorberar värme från luften genom en specialkonstruerad takpapp och värmen förs ner i rör och slangar som är fyllda med en vätska.

Slangarna ligger precis under takpappen och tål både sträng kyla och hög värme. Slangarna ansluts till en värmepump som överför energin till husets radiatorer, golvvärmesystem och varmvattentank.

Vind och regn används också

En smula överraskande är det att inte endast solen som levererar energi till anläggningen för även blåst och regn kan utnyttjas till detta. Blåsten får en större mängd luft att passera över taket och det ökar effekten i energitaket.

Även regn kan bidra till energiproduktionen eftersom regn innehåller energi som överförs till vätskan i slangarna. Det innebär att även om det ligger snö på taket så kan energiproduktionen arbeta för fullt och taket kan faktiskt leverera energi ner till minus 8 grader.

Regn och blåst är bäst!

Störst mängd energi produceras faktiskt när det både blåser och regnar eftersom energin i blåsten och regnet ökar temperaturen på vätskan och därmed också värmeutbytet.

Energitaket kan etableras på nästan alla byggnader med platt papptak och arbetet ska utföras av yrkesfolk.