Hantverkaren borrar längs hela cirkelns omkrets. Se till att hålla borrmaskinen vågrätt, så att hålen inte hamnar snett. Därefter knackar han med en mejsel mellan alla borrhålen, vilket lösgör bruk och tegelstenar.

Man sa vara ganska försiktig, så att man inte knackar loss de omkringliggande stenarna. Putsen ramlar av när man knackat hela vägen runt och tegelstenarna friläggs.

Nu knackas tegelstenarna ut försiktigt, så att så lite sten och bruk som möjligt ramlar ner i skorstenen. Hålet finjusteras så att det blir så runt som möjligt. Slutligen kontrollerar hantverkaren att genomföringen passar i hålet.Nu är hålet klart och rören kan fogas ihop.