Takläggaren använder en planka som läggs upp på takrännan mellan stegen och huset.

Nu kan man lugnt gå upp och ner i stegen utan att belasta takrännan. Det knepet kan rädda din takränna.